Förstärkning till Göteborg

Pressmeddelande

 

Göteborg, 2015-04-17. Wangeskog Hyrcenter har som ambition att utöka sin verksamhet i Storgöteborg. Som ett led i detta anställer vi nu John Torbrink  tidigare Elansvarig på Stavdal Göteborg  till våran El och värme avdelning samt Dariusz Eliszevski tidigare Ramirent som ansluter vår depå på Ringön som uthyrare för att stärka vår position på denna marknad.

John börjar sin anställning i mitten på maj månad och Dariusz redan på måndag den 20 April.

Vi vill redan nu hälsa John samt Dariusz varmt välkomna till Wangeskog.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Elansvarig
Magnus Jakobsson
0703-26 90 34
magnus.jakobsson@wangeskog.se

 

Regionschef
Mikael Modéer
0705-262796
mikael.modeer@wangeskog.se

 

Wangeskog Hyrcenter AB:s affärsidé är att vara verksam inom maskinuthyrningsbranschen. Företaget står för en hög servicegrad och ger kundrelationen högsta prioritet. Wangeskogs vision är att, med bibehållen lönsamhet, hyra ut byggmaskiner i de tre storstadsregionerna, samt att vara det största privatägda bolaget i branschen inom fem år. Bolaget har ca 50 anställda och omsätter ca 115 Mkr.

www.wangeskog.se