Wangeskog fortsätter sin utveckling i Syd

Pressmeddelande

 

Göteborg, 2016-02-03.

Wangeskog Hyrcenter växer vidare i södra Sverige.

Vi har nu anställt Peter Svensson som Hyrcenterchef samt Peter Lindeberg och Jörgen Nilsson till en kommande nyöppning i Helsingborg.

De har alla lång erfarenhet från branschen och kommer att bidra väldigt starkt till vår fortsatta utveckling i regionen.

De börjar sina anställningar inom en tremånadersperiod.

Vi vill redan nu hälsa dem varmt välkomna till Wangeskog.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

VD
Peter Dahlsten
0705-28 45 34
peter.dahlsten@wangeskog.se

 

Marknadschef
Tony Bredöl
0705-26 90 87
tony.bredol@wangeskog.se

 

 

Wangeskog Hyrcenter AB:s affärsidé är att vara verksam inom maskinuthyrningsbranschen. Företaget står för en hög servicegrad och ger kundrelationen högsta prioritet. Wangeskogs vision är att, med bibehållen lönsamhet, hyra ut byggmaskiner i de tre storstadsregionerna, samt att vara det största privatägda bolaget i branschen inom fem år. Bolaget har ca 60 anställda och omsätter ca 140 Mkr.

www.wangeskog.se