|

Produkter

SRA Produkt
752523 MATERIALBASK 1500 KG
752533 MATERIALBASK SJÄLVTÖMMANDE
752534 MATERIALBASK SJÄLVTÖMMANDE (1)
753222 PALLGAFFEL F KRAN 2,0T
753334 BRUNNSRINGSLYFT
753412 HANDHÅLLEN KANTSTENSAX 300
753415 KANTSTENSAX PROBST 600KG
753416 KANTSTENSAX PROBST 1500KG
921601 SKYLTVAGN
921932 GÅNGBRYGGA 2,1 M ALUMINIUM
921933 GÅNGBRYGGA 3,25 M ALUMINIUM
921935 GÅNGBRYGGA 6M ALUMINIUM
921943 KÖRPLÅT 2X2M
921944 KÖRPLÅT 2X6M
922255 KOMRADIO INKL LADDARE
923111 LARM 360+
930010 AVSTÄNGNINGSKONA BX-TOPPEN

Referenscase

PROJEKT: SALUHALLEN KVILLEBÄCKEN

KUND: AF BYGG