|

Försäkring

Med Wangeskog hyrförsäkring får du trygghet och kontroll över skade- och stöldrisken för de maskiner och material ni hyr från oss. Kunden ska enligt de allmänna hyrvillkoren hålla hyresobjektet försäkrat under hela hyrtiden.

Försäkringen gäller för plötslig, oför­utsedd och utifrån kommande fysisk skada såsom brand, stöld, skadegörelse eller vattenskada

 

Wangeskog hyrförsäkring

 • Gäller för allriskomfattning
 • Premien uppgår till 5 % av bruttopriset
 • Självrisken är 3000 kr per skadetillfälle
 • I samarbete med Protector försäkringar

 

Om skada / stöld inträffar

 1. Kontakta hyrcentret där du har hyrt din utrustning >>
 2. Vi behöver dina kontaktuppgifter, projektnummer och vad som har skadats / stulits.
 3. Lämna en beskrivning av händelseförlopp och redogör för skadad / stulen egendom. Beskriv vilka åtgärder som vidtagits.
 4. Skapa en polisanmälan på Polisens hemsida, då får vi snabbast svar >>
  Ange Wangeskog som målsägare i polisan­mälan.
  Uppge skadad eller stulen egendom samt individnummer.
 5. Polisanmälan ska snarast skickas till Wangeskog försäkringsfunktion, info@wangeskog.se
 6. Kunden betalar hyra för stulna maskiner till dess att kopia på polisanmälan inkommit till oss.
 7. Du kommer sedan att bli kontaktad av Wangeskog försäkringsfunktion som ger dig närmare anvisningar.

 

Se vårt sortiment av hyrmaskiner

 

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig med försäkringar? Kontakta oss på info@wangeskog.se

 

För mer information eller tecknande av försäkring

Kontakta ditt närmaste hyrcenter

Hitta hyrcenter