|

Arbetsmiljö och säkerhet

Wangeskog Hyrcenter hjälper dig som kund med specialistkunskap redan i planeringsstadiet, genom projektering och produktionsplanering ända fram till montage och säkerhet på bygget. Vi vet att arbetsmiljöoptimering i kombination med rätt maskiner och utbildad personal bidrar till stora kostnadsbesparingar och ökad arbetsglädje på bygget.

På alla våra hyrcenter finns den kompetens och service som du behöver för att göra rätt från början. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå på säkerheten, förbättra arbetsmiljön och därigenom minska fördyringar och tidspillan på bygget. Det gäller såväl fallskydd och hiss som ställning och väderskydd.

 

Vårt erbjudande inom arbetsmiljö och säkerhet:

  • Dammfällor för alla tillfällen
  • Säker elanläggning enligt gällande regelverk
  • Hörselskydd och välfungerande maskiner som minimerar risken för bullerskador
  • Säker och trygg arbetsplats med allt inom ID06
  • Höjd- och fallskydd samt selar för säkert arbete på hög höjd

 

Vill du veta mer?

Kontakta ditt närmaste Hyrcenter

Hitta Hyrcenter