|

El, värme och belysning

Alla entreprenader och arbetsplatser behöver byggström till bodar, ID06 (säkerhetssystem), pumpar och belysning. På Wangeskogs hyrcenter finns flera erkänt duktiga elektriker och vi har även specialistkompetens inom hetvattensvärme. Vi har även stor erfarenhet inom event, som till exempel Göteborgsvarvet och Gothia Cup, vilka ställer höga krav på flexibilitet och leveransprecision.

Låt oss vara med redan i projekteringsfasen, så kan vi tillsammans se till att ert projekt får en optimalt anpassad anläggning med el, belysning och värme. En för liten anläggning kostar ofta mycket pengar att bygga ut när väl projektet är i gång. En för stor anläggning blir onödigt dyr under hela projekttiden.

 

Tjänster tillgängliga från oss på Wangeskog:

  • Planering och underhåll för en säker elanläggning
  • Kontakter med elverket och elleverantörer
  • Utfärdande av nödvändiga handlingar
  • Kabeldragning
  • El, värme och belysning
  • Hetvattensvärme
  • Gasol & dieselvärme
  • Uppföljning och utvärdering under projekttiden

 

Kontakta oss för offert eller mer information gällande specialarrangemang eller events

Behöver du el, värme och belysning till din entreprenad nu?

 

Vill du veta mer?

Kontakta ditt närmaste Hyrcenter

Hitta Hyrcenter